Досвід клінічної практики в Японії

Молодший науковий співробітник відділення неонатології ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» Голота Тетяна в складі групи українських лікарів  була запрошена на проходження 3-х місячної програми стажування в клініках Університету Джунтендо, Токіо.

Стажування проходило у відділенні педіатрії та підліткової медицини за направленнями загальної, кардіологічної, неонатальної та гематологічно/онкологічної спеціалізації. В клініках університету сумісно із лікарями проводилось здобуття практичних навичок з виконання наступних методів діагностики та практичного надання медичної допомоги:

– катетеризація периферичних вен за допомогою LED трансілюмінатора;

– постановка центральних ліній через периферичний катетер;

– процедура біопсії нирки;

– колоноскопія;

– катетеризація серця та ангіографії;

– ехокардіографія, нейросонографія, УЗД органів черевної порожнини, УЗД сечовивідних шляхів, надниркових залоз;

– природних пологах/кесарських розтинах;

– транспортуванні новонароджених;

– аспірації кісткового мозку;

– трансплантації стовбурових клітин периферичної крові;

– інтратекальній хіміотерапії.

Українськи медики брали участь у конференціях, на яких розглядались  складні клінічні випадки пацієнтів з їх обговоренням, а також  сумісних обходах із лікарями відділень, керівниками та консультантами. Окрім того, для українських медиків був організований одноденний курс медицини катастроф на базі клініки Неріма.

Неонатальний досвід інтенсивної терапії та виходжування був підкріплений 10-денним візитом до госпіталю Шізуока.

Поряд з практичною роботою лікарі залучалися до безперервного процесу професійного вдосконалення, брали активну участь у кейс-орієнтованих тренінгах, науково-практичних конференціях, рецензуванні статей та, методичних рекомендацій, а також семінарах, на яких обговорювались особливості системи охорони здоров’я в різних країнах.

Поєднання мультидисциплінарної медичної практики та освіти сприяє удосконаленню професіоналізму японських  лікарів, які можуть надавати звичайну медичну допомогу, а також діагностувати та лікувати різні важкі захворювання.

 

На зустрічах із керівниками підрозділів, українські медики дізнались про посадові обов’язки медичних працівників та покладені на них функції, взаємодію між різними ланками надання медичної допомоги.

В стажуванні та супроводі активну участь брали керівник відділення педіатрії та підліткової медицини – професор Шімізу, керівник поліклінічного відділення – доктор Кудо, медичний директор відділення інтенсивної терапії новонароджених – доктор Шоджі, а також інші керівники та лікарі.