Діагностика передчасного розриву плодових оболонок

КПКВ 6561040 (фундаментальні НДР)

Діагностика передчасного розриву плодових оболонок

Автори розробники: Воробйова І.І., Скрипченко Н.Я., Ткаченко В.Б., Павлова О.М.,Тиха В.Г., Невишна Ю.В.

Контактний телефон: (044) 483-80-59.

Рекомендується метод діагности з використанням Amnisure ROM Test, який  не потребує спеціальних умов (огляд в дзеркалах) або підготовки та тривалість оцінки результату не перевищує 10 хвилин. Візуалізація на тест-смужці другої (крім контрольної риски) свідчить про присутність PAMG-1 в концентрації  5 ng/ml  або більше, що підтверджує розрив плодових оболонок. Тест може бути виконаний жінкою самостійно, що робить його найменш інвазивним з  усіх існуючих.

Чутливість тесту 98,9 %. Специфічність 100 %. Використання діагностичного методу надає соціально-економічні переваги, завдяки тому, що дозволяє попередити випадки необґрунтованої госпіталізації, що призводить до зменшення затрат як для пацієнтки, так і лікувального закладу.

Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут педіатрії, акушерство і гінекології НАМН України».

Впровадження потребує: 5000 грн.

Не потребує обладнання.

Послуги розробників: статті в наукових виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях.