Автоматизована модель моніторингу стану здоров’я дітей шкільного віку

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Автори розробки: Неділько В.П., Руденко С.А.

Контактний телефон: (044)483-92-59

Розроблена автоматизована модель дає можливість оцінити фізичний розвиток дітей, їх соматичний і психологічний стан та функціональні можливості організму дитини, виявити медико-педагогічні фактори, які негативно впливають на стан здоров’я учнів.

Запропоноване нововведення є новим підходом до оцінки стану здоров’я самого масового контингенту дитячого населення.

Впровадження моделі в 4 школах показало її ефективність.

Необхідне обладнання: сучасний комп’ютер.

Послуги розробників: семінари-тренінги, публікації, доповіді на науково-практичних конференціях.