Антипкін Юрій Геннадійович

     Антипкін Юрій Генадійович – відомий вчений-клініцист в галузі педіатрії. Його наукова діяльність присвячена вивченню механізмів порушень кальцієвого гомеостазу та систем його регуляції в організмі вагітних жінок і дітей; створенню класифікації та розробці методів профілактики і лікування хвороб, пов’язаних з дефіцитом вітаміну D; дослідженню показників здоров’я дітей та вивченню функціонального стану їх організму при дії різних екологічно шкідливих чинників, включаючи радіонукліди; а також актуальним проблемам дитячої пульмонології, розробці патогенетично обґрунтованих методів профілактики, реабілітації та лікування неспецифічних хронічних захворювань органів дихання та бронхіальної астми.

     З 2005 року – директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», керівник відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей.

     Академік Національної Академії медичних наук України (2007), з грудня 2016 року – академік-секретар Відділення клінічної медицини НАМН України, доктор медичних наук (1990), професор (1998), Заслужений діяч науки і техніки України (2003), Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2004), член Європейської асоціації педіатрів (1999), член Американської академії педіатрів (2000).

    Має спільні розробки з вченими Японії, Німеччини, Франції, США, Великої Британії, Литви. У 2021 р. був керівником міжнародного проекту HORIZON2020 “Європейські трансляційні дослідження в педіатрії».

     Автор більше 600 наукових робіт, з них 30 монографій, підручників та посібників для лікарів та студентів, 5 науково-популярних книжок, 40 патентів, з них: 9 винаходів, 31  корисних моделей, 14 наукових творів.

     Як авторитетного вченого Юрія Геннадійовича обрано президентом Асоціації педіатрів України, членом Американської академії педіатрів та Європейської асоціації педіатрів. Також він – член Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства Міністерства соціальної політики України, голова проблемної комісії «Педіатрія» МОЗ та НАМН України, член медичної секції Комітету державних премій України в галузі науки і техніки, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Інституту педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України, член наукової та науково-видавничої рад НАМН України з клінічної медицини, член Президії НАМН України; голова Наукової Ради з клінічної медицини НАМН України; головний спеціаліст з педіатрії в системі НАМН України.

     Як Президент Асоціації педіатрів України щорічно очолює оргкомітет та виступає доповідачем на Конгресі педіатрів України. Регулярно  приймає участь в організації науково-практичних  конференцій з актуальних питань педіатрії, акушерства і гінекології та Міжнародного конгресу європейської академії алергології.

     Як голова Спеціалізованої вченої ради за спеціальностями «Педіатрія», «Акушерство і гінекологія» ДУ «Інститут ПАГ ім. акад. О.М.Лук’янової НАМН України, забезпечує її роботу при захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора медичних наук за

    В якості заступника головного редактора, та головного наукового консультанта здійснює роботу і контроль з редагування чергових номерів журналів: «Педіатрія, акушерство та гінекологія», «Перинатология и педиатрия», «Здоровье женщины».

     У 2021 році Антипкін Ю.Г. брав участь в підготовці важливих матеріалів до різних урядових та громадських установ з питань охорони здоров’я матерів та дітей. Приймав участь у засіданнях та круглих столах комітету Верховної Ради України, з питань материнства та дитинства.

Під керівництвом Антикіна Ю.Г. у 2021 р. розроблено та подано в Президію НАМН України наступні  матеріали:

  – Державна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період 2021 року».

–  План заходів з реалізації у 2019-2021 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуг раннього втручання» для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я  та життя», пп.8, 10, 11, 12 (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 350-р).

    Був співвиконавцем наукової розробки “Дослідити значення  медико-біологічних та соціальних факторів в поширенні коронавірусного інфікування серед жінок та дітей в Україні», яка виконувалася згідно підтримки Національного фонду досліджень України у межах   «Наука для безпеки людини та суспільства».

    Підготував 35 докторів та кандидатів медичних наук.

Академік Антипкін Ю.Г. – досвідчений лікар-педіатр, на базі відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей консультує найбільш тяжких дітей з  захворюваннями органів дихання з усіх регіонів України

    За значний особистий внесок та високий професіоналізм в сфері медицини Антипкін Ю.Г. був відзначений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (Указ Президента України № 251/2017 р.), в 2008 році нагороджений грамотою Верховної Ради України, багатьма медалями та дипломами. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2003).