Акушерсько-гінекологічні відділення

В акушерсько-гінекологічних клініках надається медична допомога вагітним з екстрагенітальною патологією (захворюваннями серця, печінки, нирок, легень, крові та іншими), вагітним з акушерською патологією, жінкам з первинною і вторинною неплідністю, а також проводиться допологове виявлення хвороб і вад розвитку плода.

Акушерсько-гінекологічні підрозділи:

Жіноча консультація;

Медико-генетична консультація;

Кабінет планування сім’ї;

Відділення проблем здоров’я   жінки фертильного віку;

Пологове відділення для вагітних з захворюваннями серцево-судинної системи;

Пологове відділення для вагітних з метаболічними порушеннями та вадами розвитку плода;

Обсерваційне пологове відділення;

Відділення фізіології та патології новонароджених та недоношених дітей;

Пологове відділення для вагітних з акушерською патологією;

Операційне відділення акушерських клінік;

Відділення планування сім’ї та оперативної реабілітації репродуктивної функції жінок;

Операційне відділення для гінекологічних хворих;

Відділення анестезіології з палатами для реанімації та інтенсивної терапії для вагітних;

Відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей;

Відділення оперативної гінекології.