Актуальні питання охорони материнства та дитинства в Україні

Асоцiацiя акушерiв-гiнекологiв України повідомляє, що 24-25 вересня 2015 року в м. Києві планується проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання охорони материнства та дитинства в Україні» та Пленуму Асоціації. Про місце проведення заходу буде повідомлено додатково.

Науково-практична конференція внесена в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково – практичних конференцій, які проводитимуться у 2015 р.», затверджений МОЗ та НАМН України.

Організаторами конференції є: Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, Асоціація акушерів-гінекологів України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та Український державний інститут репродуктології. В рамках конференції будуть представлені доповіді провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі акушерства та гінекології.

 

Плануються до розгляду наступні питання:

• перинатальна медицина та медицина плода;

• невідкладні стани в акушерсько–гінекологічній практиці: сучасні підходи до діагностики та надання допомоги;

• сучасні аспекти проблеми екстрагенітальної патології;

• інтенсивна терапія та анестезіологія в акушерсько-гінекологічній практиці;

• інноваційні хірургічні технології в гінекологічній клініці;

• досягнення та проблеми репродуктології;

• актуальні питання онкогінекології;

• актуальні питання збереження репродуктивного здоров’я різних вікових верств населення;

• проблеми організації, навчання, підвищення кваліфікації, міждисциплінарної взаємодії в акушерстві та гінекології.

До участі запрошуються головні (позаштатні) спеціалісти з акушерства та гінекології управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я ОДА, Київської міської державної адміністрації, практичні лікарі, представники профільних кафедр медичних університетів, академій та інститутів МОЗ та НАМН України.

Матеріали конференції будуть надруковані у Збірнику наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.

 

Звертаємо Вашу увагу!

У зв’язку з тим, що до ДАК МОН України направлено клопотання про включення Збірника до переліку фахових видань з медико-біологічних наук, посилені вимоги до публікацій. Просимо уважно ознайомитись з новими вимогами і суворо їх дотримуватись. Матеріали для публікації, оформлені без дотримання вимог та надіслані після 01.06.2015 р., прийматись не будуть.

 

Для можливості роботи оргкомітету над складанням Програми конференції просимо шановних доповідачів подати назви доповідей до 15.06.2015 на електронну пошту Асоціації assistant@aagu.com.ua. Доповіді, не надіслані за цією адресою до вказаного терміну, включатись до Програми не будуть.

Контактна інформація Оргкомітету конференції:

(050) 469-58-51 – Ганна Сергіївна Тимко (економічні питання),

(067) 954-48-63 – відповідальний секретар Асоціації Коломійченко Тетяна Василівна.

(050) 389-55-20 – секретаріат Асоціації.

З повагою,

Президент Асоціації

акушерів-гінекологів України,

академік НАМН України,

професор                                                                                                                                                                        Запорожан В.М.