Організаційний комітет запрошує Вас взяти активну участь у роботі ХII конгресу
педіатрів України „Актуальні проблеми педіатрії”, який відбудеться в м. Києві 10-12
жовтня 2017 року.

Наукова програма конгресу передбачає лекції провідних вчених з основної тематики наукової програми, доповіді на пленарних та секційних засіданнях, дискусії на симпозіумах та  cемінарах.
Планується видання матеріалів конгресу і Оргкомітет запрошує бажаючих надіслати тези доповідей.

Наукова програма конгресу передбачає обговорення наступних питань:
• Актуальні питання організації медичної допомоги дітям
• Проблеми розвитку і виховання здорової дитини в сучасних умовах
• Сучасні аспекти раціонального вигодовування дітей раннього віку
• Удосконалення надання медичної допомоги новонародженим
• Шкільна педіатрія: Актуальні проблеми адаптації та з школярів
• Новітні технології діагностики, лікування та профілактики соціально-значимих захворювань дитячого віку
• Раціональна фармакотерапія в клінічній педіатрії
• Дитяча інвалідність: Медичні, педагогічні та соціальні аспекти
• Екологічні проблеми та дитяча екопатологія в сучасних умовах
• Проблеми інфекційної патології дитячого віку та вакцинації
• Дотримання прав дитини та проблеми соціальної педіатрії на сучасному етапі
• Актуальні питання підготовки лікарів в області педіатрії на сучасному етапі розвитку суспільства
• Історичні аспекти розвитку педіатрії
Тези для публікації надсилати до 20 травня 2017 року. Тези разом з копією платіжного доручення Банку про оплату надсилати за електронною адресою pediatria.org@gmail.com
Оплата за публікацію становить 150 гривен за кожні тези, які необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок Оргкомітету конгресу педіатрів України.

Отримувач платежу:
Оргкомітет Конгресу педіатрів України Євразійська асоціація педіатрів
Розрахунковий рахунок 26009373576
в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Києва
МФО 380805
Код ЄДРПОУ 38293142
Примітка «Оплата за публікацію тезів»

Перш ніж підготувати тези, будь ласка, ознайомтесь з правилами їх оформлення.
Оргкомітет звертає увагу, що тези оформлені без урахування даних правил не будуть опубліковані.
Формат файлу: *.doc, *.docx
Шрифт: Times New Roman
Розмір шрифту: 12
Інтервал: 1,0
Поля: зверху – 2,5 см; знизу – 2,5 см; зліва – 2,5; справа – 2,5 см.
Обсяг тезів: 1 сторінка формату А4 (максимум 3000 символів без пробілів)
Заголовок: назва роботи друкується жирним шрифтом у верхньому регістрі (великими літерами) без скорочень
Автори: прізвища та ініціали авторів вказуються через інтервал від назви в наступній послідовності – спочатку прізвище, потім ініціали (!)
Назва установи: вказується повна назва установи, де працює автор Місто: назва міста вказується через кому після назви установи
Текст: текст тезів вирівнюється по ширині сторінки з відступом першого рядка абзацу 1,5 см

Приклад оформлення тезів

ВРОДЖЕНА ІМУННА ВІДПОВІДЬ НА ІНФЕКЦІЮ H.PYLORI У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
Герасименко О.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ
Вроджена імунна система використовує еволюційно сформовані механізми, що відрізняються відносною постійністю, завдяки чому вона здатна негайно реагувати на широкий спектр мікроорганізмів, що надходять, і може розглядатися як перша лінія захисту і контролю над інвазією патогена. Неспецифічні механізми вродженої імунної відповіді на інфекцію H.pylori, що лежать в молекулярній основі запалення і морфологічних змін епітеліоцитів слизової оболонки (СОШ).

Докладніше