23 березня 2018 року МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, ПРИСВЯЧЕНА 25-РІЧЧЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, присвячена 25-річчю від дня заснування НАМН України

 

АНОНС

23 березня 2018 року на базі Державних установ Національної академії медичних наук України відбудеться Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, присвячена 25-річчю від дня заснування Національної академії медичних наук України.

Під час роботи конференції відбудуться секційні засідання та навчально-практичні майстер-класи.

Національна академія медичних наук України щиро запрошує молодих вчених до участі у ювілейній конференції!

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇЇ:

 • абдомінальна і загальна хірургія (AGS)
 • акушерство та гінекологія (OBG)
 • анестезіологія та інтенсивна терапія (AN)
 • аритмологія (ART)
 • біоетика (BIO)
 • біологічна та біоорганічна хімія (BIC)
 • військова медицина (MIL)
 • гастроентерологія (GE)
 • гематологія та трансфузіологія (HEM)
 • геронтологія (GER)
 • гігієна та екологія (HYG)
 • дерматологія і венерологія (DEV)
 • дитяча хірургія (PDS)
 • ендоваскулярна хірургія (EVS)
 • ендокринологія (END)
 • загальна і медична психологія та педагогіка (MPP)
 • загальна та неорганічна хімія (CEM)
 • імунологія та алергологія (ALI)
 • інфекційні хвороби та епідеміологія (IDE)
 • історія медицини (HIS)
 • кардіологія (CAR)
 • клінічна фармакологія (CPH)
 • медичне право (ML)
 • мікробіологія та вірусологія (MV)
 • медична біологія та генетика (MBG)
 • методи діагностики (MD)
 • морфологія і патоморфологія (MPT)
 • нанобіотехнології та наномедицина (NAN)
 • неврологія (N)
 • неонатологія (NPN)
 • нефрологія (NEP)
 • нейрохірургія (NS)
 • онкологія (ON)
 • організація та економіка фармації (MEF)
 • оториноларингологія (ENT)
 • офтальмологія (OPH)
 • патологічна анатомія та анатомія людини (PTH)
 • педіатрія (PED)
 • пластична та реконструктивна хірургія (PRS)
 • професійні хвороби (OM)
 • психіатрія і наркологія (PN)
 • пульмонологія і фтизіатрія (PPH)
 • радіаційна медицина (RM)
 • ревматологія (REU)
 • регенеративна медицина (RM)
 • серцево-судинна хірургія (CDS)
 • соціальна медицина і організація охорони здоров’я (PHM)
 • спадкова патологія (GR)
 • стоматологія та щелепно-лицева хірургія (MFS)
 • травматологія і ортопедія (TRO)
 • токсикологія (TOX)
 • торакальна хірургія (TS)
 • урологія (U)
 • фармакологія (PHA)
 • фармацевтична хімія та фармакогнозія (P)
 • фізіологія та патофізіологія (PP)
 • цифрові технології в медицині (ITT)
 • ядерна медицина (NM)

 

Програма конференції 

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Усна доповідь і публікація тез.
 2. Стендова доповідь і публікація тез.
 3. Публікація тез.
 4. Вільний слухач.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: англійська, українська, російська.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі у конференції необхідно до 1 лютого 2018 року пройти реєстрацію на сайті: http://confrmvnamn.at.ua/
Всі роботи, які відповідають вимогам, будуть опубліковані у спеціальному випуску Журналу Національної академії медичних наук України.

Підтвердження про успішну реєстрацію Ви отримаєте на електронну адресу.

Тези, які не відповідають вимогам оформлення або тих учасників, які не пройшли електронну реєстрацію, розглядатись не будуть.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ:

 • роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
 • один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;
 • у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки;
 • усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;
 • тези не повинні містити таблиці і малюнки;
 • обсяг матеріалів для друку – текст тез не повинен перевищувати 2500 знаків, включаючи пробіли та резюме англійською мовою;
 • текст тез та резюме друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків – 2 см;
 • параметри форматування: шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, звичайний, відстань між рядками – півтора інтервали;
 • файли у форматі rtf, doc, docx;
 • назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою та код секції (приклад: ivanov_cds.doc).

Структура друкованої роботи (тез):

 • назва роботи великими літерами українською або російською мовою (в разі, якщо робота буде представлена не англійською мовою)
 • назва роботи англійською мовою
 • ініціали і прізвища авторів українською (російською) та англійською мовами
 • вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника (при необхідності)
 • повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу
 • текст тез та резюме англійською мовою

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Електронна адреса: conferencermvnamnu@ukr.net

Сайт: http://confrmvnamn.at.ua/

Поштова адреса:

Рада молодих вчених НАМН України
Президія Національної академії медичних наук України
Вул. Герцена 12
Київ 04050
Україна

Заздалегідь вдячні Вам за участь у конференції!

Більше інформації на сайті конференції: http://confrmvnamn.at.ua/