12 жовтня 2016 р. симпозіум “Актуальні питання психосоматики, медичної психології та психотерапії в педіатрії”

АСОЦІАЦІЯ ПЕДІАТРІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДУ «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ
НАМН УКРАЇНИ»

 НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановний колего!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі симпозіуму “Актуальні питання психосоматики, медичної психології та психотерапії в педіатрії” (12 жовтня 2016 р.), який буде проведений в рамках ХIII з’їзду педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» (11-13 жовтня 2016 р. )

До участі у роботі симпозіуму запрошуються наукові працівники та лікарі, які працюють у галузі сімейної медицини, педіатрії, перинатології, соціальної педіатрії, дитячої психосоматики, медичної психології, дитячої психіатрії та психотерапії, реабілітології.

Науковою програмою симпозіуму передбачені доповіді на пленарному засіданні, дискусії за круглим столом, сателітні семінари та стендові доповіді.

Питання, які будуть обговорюватися під час роботи симпозіуму:

  1. Організаційні, теоретичні та методичні питання психосоматики, медичної психології та психотерапії у педіатрії.
  2. Питання ранньої діагностики, терапії та реабілітації, пов’язаних із психотравмою розладів.

3.Питання застосування сучасної міжнародної діагностичної класифікації психосоматичних і психічних розладів та порушень раннього розвитку у дітей – DC: 0-3R.

  1. Актуальні питання інтеграції медичної психології та психотерапії у педіатрію та питання ранньої діагностики та терапії психосоматичних розладів у дітей.
  2. Сучасні підходи до патопсихологічної діагностики у педіатрії
  3. Актуальні проблеми психотерапевтичного втручання у дiадi мати-дитина, та родина-дитина.
  4. Стратегії психологічного супроводу сімей дітей, які страждають на соматичні, психосоматичні та неврологічні розлади.

Заявки на доповідь або стендову доповідь просимо присилати електронною поштою на адресу tnp5577@gmail.com до 15 травня 2016 р. В заявці необхідно указати: Прізвище, ім’я по-батькові доповідача (ів), науковий ступінь вчене звання, установу, посаду, контактний e-mail та телефон.

Тези для публікації надсилати до 15 травня 2016 року. Тези разом з копією платіжного доручення Банку про оплату надсилати за електронною адресою pediatria.org@gmail.com

Оплата за публікацію становить 150 гривен за кожні тези, які необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок Оргкомітету з’їзду педіатрів України.

Отримувач платежу:
Оргкомітет З’їзду педіатрів України Євразійська асоціація педіатрів Розрахунковий рахунок 26009373576
в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Києва МФО 380805
Код ЄДРПОУ 38293142
Примітка «Оплата за публікацію тезів»

Перш ніж підготувати тези, будь ласка, ознайомтесь з правилами їх оформлення!

Формат файлу: *.doc, *.docx Шрифт: Times New Roman Розмір шрифту: 12 Інтервал: 1,0

Поля: зверху – 2,5 см; знизу – 2,5 см; зліва – 2,5; справа – 2,5 см.
Обсяг тезів: максимум 3000 символів без пробілів (1 сторінка формату А4) Заголовок: назва роботи друкується жирним шрифтом у верхньому регістрі

(великими літерами) без скорочень
Автори: прізвища та ініціали авторів вказуються через інтервал від назви в наступній

послідовності – спочатку прізвище, потім ініціали (!)
Назва установи: вказується повна назва установи, де працює автор Місто: назва міста вказується через кому після назви установи Текст: текст тезів вирівнюється по ширині сторінки, абзац 1,5 см

Телефони для довідок: (044) 431-81-33; 067 281 48 34

Оргкомітет


Приклад оформлення тезів

ВРОДЖЕНА ІМУННА ВІДПОВІДЬ НА ІНФЕКЦІЮ H.PYLORI У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Герасименко О.М.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ

Вроджена імунна система використовує еволюційно сформовані механізми, що відрізняються відносною постійністю, завдяки чому вона здатна негайно реагувати на широкий спектр мікроорганізмів, що надходять, і може розглядатися як перша лінія захисту і контролю над інвазією патогена…