Відділення психоневрології для дітей перших трьох років з перинатальними ураженнями нервової системи

Науковий керівник – д. м. н. Кирилова Людмила Григорівна, лікар вищої категорії, тел.(044) 483- 62- 24

Завідуюча відділенняСілаєва Леся Юріївна, лікар вищої категорії, тел.(044) 483 -62- 24

 

Відділення психоневрології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» проводить діагностику та лікування епілепсій та інших пароксизмальних станів, наслідків ураження центральної нервової системи у перинатальний період, дитячого церебрального паралічу, нервово-м’язових захворювань, генетичної патології та порушень обміну речовин, головного болю, гіперкінетичних розладів та тиків, порушень поведінки, затримки психічного розвитку різного ґенезу, в тому числі розладів аутистичного спектру.

У відділенні на основі новітніх наукових вітчизняних та закордонних даних розроблені ефективні методи ранньої діагностики, лікування, реабілітації та профілактика синдрому рухових розладів, затримки стато-кінетичного та психо-мовленнєвого розвитку, дитячого церебрального паралічу. Важливою часткою роботи являється рання діагностика та лікування епілептичних синдромів та епілепсій у новонароджених  і дітей перших років життя, а також їх диференційна діагностика з не епілептичними станами. У зв’язку з ростом кількості поведінкових порушень та розладів аутистичного спектру у відділенні розроблені ефективні методи діагностики,  лікування та профілактики неврозів, тикозних розладів,  синдрому дефіциту уваги з або без гіперактивності.

Досить часто у відділення звертаються за допомогою батьки дітей з вродженими вадами розвитку нервової системи, рідкісними (орфанними) захворюваннями, спадково-дегенеративними та демієлінізуючими захворюваннями та іншими синдромами, які викликають труднощі при встановленні заключного діагнозу. Діагностика  та лікування даних станів проводиться під наглядом  наукового керівника та з залученням ресурсного потенціалу Інституту.

Під керівництвом наукового керівника відділення Л.Г. Кирилової, завідуючої відділенням психоневрології Л.Ю. Сілаєвої працює висококваліфікований, досвідчений персонал. Усі лікарі відділення мають великий стаж роботи у сфері дитячої неврології, друковані роботи у фахових виданнях, приймають активну участь у міжнародних та національних наукових заходах, проходять стажування за кордоном. Середній та молодший медичний персонал відділення є чуйними та уважними до проблем маленьких пацієнтів та їх батьків.

Відділення тісно співпрацює з іншими науковими установами: Інститутами нейрохірургії, променевої діагностики, соціальної та судової психіатрії.

На базі відділення існує можливість проведення необхідних для обстеження пацієнтів неврологічного профілю діагностичних процедур:

  • електроенцефалографії (ЕЕГ);
  • відео-ЕЕГ-моніторингу денного та нічного сну;
  • дневного, ночного сна;
  • нейросонографії (НСГ);
  • реоенцефалографії (РЕГ) та ехоенцефалографії (ЕХО-ЕГ);
  • ультразвукової доплерографії  судин голови, брахіоцефальних судин.

Пацієнти відділення психоневрології мають можливість отримати консультацію фахівців суміжних спеціальностей: психіатра, психолога, педіатра, ортопеда, окуліста, ЛОР, ендокринолога, логопеда, генетика, хірурга.

Відділення тісно співпрацює з медико-генетичною консультацією  ДУ «ІПАГ НАМН України», на базі якої функціонує  лабораторія діагностики порушень обміну речовин.

      При лікуванні неврологічних захворювань співробітники відділення користуються принципами доказової медицини, затвердженими протоколами лікування МОЗ України. У практику широко впроваджуються досягнення вітчизняної та закордонної науки, використовуються власні розробки та підходи до лікування окремих захворювань.

     Для досягнення найкращих результатів, відділення співпрацює з відділенням відновлювального лікування та реабілітації для хворих жінок та дітей де діти проходять курси лікувальної фізкультури, голкорефлексотерапії, фізіотерапії, фізичного відновного лікування. У складі відділення працюють досвідчені та висококваліфіковані фахівці з фізичної реабілітації.  Фізична реабілітація та масаж проводиться дітям з перших місяців життя.

 На базі відділення створено кабінет логопедичної  корекції. Проводиться діагностика логопедичних порушень будь-якої складності.

       Таким чином відділення психоневрології інституту  є сучасним мультипрофільним центром,  в якому надається діагностична та лікувальна допомога дітям з найбільш складною неврологічною патологією з усіх куточків України.  Відділення оснащене високоточною діагностичною апаратурою та моє можливості для  вирішення складних діагностичних проблем з будь якого розділу дитячої неврології. Відділення розраховано на 35 ліжок.