Пологове відділення для вагітних з захворюваннями серцево-судинної системи

Наукові керівники:

доктор медичних наук, професор АвраменкоТетяна Василівна,  лікар вищої категорії, тел (044) 483-92-00

Член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Медведь Володимир Ісаакович,  лікар вищої категорії

Доктор медичних наук, магістр з державного управління Давидова Юлія Володимирівна , лікар вищої категорії, тел. (044) 483- 16- 70

Завідувач відділенням: доктор медичних наук Янюта Сергій Миколайович, лікар вищої категорії, тел. (044) 483-16-07

Список лікарів відділення:

Апресова Карине Грантівна - доктор медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії

Тутченко Людмила Іванівна - доктор медичних наук, акушер-гінеколог

Савченко Сергій Євгенович - доктор медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії

Геревич Георгій Йосифович - кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії

Данилків Олег Омелянович - кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії

Данилко Вероніка Олександрівна - кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії

Мелліна Ірина Михайлівна - доктор медичних наук, кардіолог

Кульчицький Сергій Костянтинович – кандидат медичних наук, лікар-терапевт  вищої категорії

Мініна Олена Олександрівна - кандидат медичних наук, лікар-терапевт  вищої категорії

Ісламова Олена Василівна – кандидат медичних наук,  лікар-терапевт вищої категорії

Ліманська Аліса Юріївна - кандидат медичних наук, лікар-терапевт  вищої категорії

Шкабаровська Олена Миколаївна - лікар терапевт вищої категорії

Бикова Лариса Михайлівна – лікар-ендокринолог вищої категорії


Відділення є родопомічним, лікувальним, консультативним, методичним і науковим центром в Україні з питань екстрагенітальної патології вагітних і розраховане на 80 ліжок.

На базі відділення функціонують слідуючі наукові підрозділи:

  • Відділення акушерської кардіології (керівник професор Авраменко Т.В.)
  • Відділення внутрішньої патології вагітних (керівник професор Медведь В.І.)
  • Акушерське відділення екстрагенітальної патології та постнатальної реабілітації (керівник Давидова Ю.В.)

У відділення госпіталізують найбільш тяжких хворих вагітних з екстрагенітальними захворюваннями з усіх областей України, які представляють певні труднощі діагностики та лікування на місцях. Лікарі відділення здійснюють консультування з виїздом до пацієнтів (сан. авіація), яким потрібна висококваліфікована допомога і яких не можна транспортувати до інституту.

Основні напрями клінічної роботи: обстеження, визначення ступеню ризику, прогнозування ускладнень, лікування, підготовки до пологів та розродження вагітних з найбільш тяжкими захворюваннями серцево-судинної системи (набутими і вродженими вадами серця; оперованим серцем; захворюваннями міокарда; серцевою недостатністю; порушеннями серцевого ритму та провідності; гіпертонічною хворобою; нейроциркуляторною астенією) та іншою екстрагенітальною патологією (цукровим діабетом, іншими ендокринними хворобами; пухлинною патологією щитовидної залози, раком щитовидної залози; захворюваннями нирок, бронхолегеневої системи, печінки, травного тракту, системи крові; системними захворюваннями сполучної тканинита ін)

Кожну хвору вагітну лікують і проводять пологи в умовах спеціалізованого родового блоку бригада лікарів: акушер-гінеколог, терапевт, а при необхідності і кардіохірург,  анестезіолог і неонатолог.

Висококваліфіковані фахівці-спеціалісти використовують нові, розроблені науковцями, технології діагностики, лікування, інтенсивної терапії і реабілітації, що забезпечує високий рівень надання спеціалізованої допомоги вагітним з екстрагенітальною патологією та їх новонародженим.

У відділенні акушерської кардіології розроблені методи оцінки кардіального резерву, психоемоційного стану, методи лікування, профілактики акушерських і перинатальних ускладнень, реабілітації вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи. Впроваджено проведення пологів в індивідуальних пологових залах та залах сімейного типу. У відділенні працює кабінет лікувальної фізкультури, ароматерапії, фітотерапії та психофізичного релаксу.

У відділенні внутрішньої патології вагітних розроблено систему перинатальної охорони плода для жінок з цукровим діабетом. Впроваджено проведення пологів в індивідуальних пологових залах та залах сімейного типу.

В акушерському відділенні екстрагенітальної патології та постнатальної реабілітації впроваджено нові методи діагностики, профілактики та лікування:

  • Визначення стану психоемоційної адаптації у жінок з репродуктивними втратами в анамнезі, включення психологічного супроводу вагітності на етапах прегравідарної підготовки, періоду вагітності, пологів та післяпологовому періоді у таких жінок;
  • Розроблено принципи супроводу перинатального психолога в ІІІ триместрі та в пологах жінок з важкою екстрагенітальною патологією;
  • Проведення пологів в індивідуальних пологових залах та залах сімейного типу.

Bіддділення розраховано на 40 ліжок. Лікарі наукових відділень  ведуть прийом у консультативній поліклініці Інституту.