Муквіч Олена Миколаївна

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар-педіатр, лікар дитячий ревматолог
Кваліфікаційна категорія – вища
Науковий ступінь – доктор медичних наук
Наукове звання – старший науковий співробітник
Посада – головний науковий співробітник
Науковий стаж – 26 років
Післядипломна освіта, стажування, курси та інше:

 • Стажування в Інституті ревматології , м. Варшава, 2017р.
 • Спеціалізовані курси з дитячої ревматології – 2011р.
 • Спеціалізовані курси з психолого-педагогічних основ вищої медичної освіти – 2016р.

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

 • 24 European Pediatric Rheumatology Congress, Athen/Greece (14-17 September, 2017),
 • Тhe Pediatric IMID Conference Advancing The Quality of Care, Krakow (June 2-3, 2017)
 • European Pediatric Rheumatology conference, Berlin, 2016
 • Щорічні національні конгреси та з’їзди педіатрів, ревматологів
 • Щорічні всеукраїнські науково-практичні конференції «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання).

Основні направлення наукової діяльності:

 • імунопатологічна роль порушень мікробіоти в розвитку аутоімунних захворювань;
 • особливості мікроциркуляторних порушень у дітей з системними хворобами сполучної тканини, методи їх діагностики і лікування;
 • патогенетична роль порушень ліпідного обміну у дітей з системними хворобами сполучної тканини;
 • коморбідні стани у хворих на ревматичні захворювання та у дітей з диплазією сполучної тканини, їх вплив на перебіг, прогресування та прогноз основного захворювання;
 • особливості мукоцелюлярного бар’єру шлунково-кишкового тракту при фізіологічних та патологічних процесах;
 • фармакотерапія ревматичних хвороб у дітей, оцінка ефективності сучасних методів лікування, в т.ч. біологічними препаратами;
 • вивчення стану здоров’я дітей шкільного віку.

Основні направлення клінічної діяльності:

 • діагностика та лікування дітей з ревматичними захворюваннями (ювенільні артрити, системні хвороби сполучної тканини, системні васкуліти)

Автор та співавтор 140 друкованих робіт, навчальні посібники для практикуючих лікарів

Нагороди, премії та інше

нагороджена Почесною грамотою НАМН України за значний внесок в розвиток медичної науки, охорону здоров’я, високий професіоналізм