Бельська Олена Альбертівна

Перелік всіх медичних спеціальностей – педіатр, дитячий кардіоревматолог
Кваліфікаційна категорія – вища категорія
Науковий ступінь – кандидат медичних наук
Наукове звання – старший науковий співробітник, доцент, експерт комісії з лікарських препаратів для дітей «Неонатологія. Педіатрія. Лікарські засоби.» ДЕЦ МОЗ України
Посада – старший науковий співробітник, педіатр-кардіоревматолог
Науковий стаж – 25 років
Клінічний стаж –27 років
Післядипломна освіта, стажування, курси та інше:

 • Спеціалізовані курси з неонатології 1991 р.
 • Спеціалізовані курси з дитячої нефрології 2000 р.
 • Спеціалізовані курси з дитячої гастроентерології – 2013 р.
 • Спеціалізовані курси з дитячої кардіоревматології – 2015 р. курси підвищення кваліфікації – 1997, 2002, 2007, 2012, 2017 (2 міс.).

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

 • Щорічні національні конгреси та з їзди педіатрів, ревматологів;
 • Щорічні всеукраїнські науково–практичні конференції «Актуальні питання педіатрії»;
 • Науково-практичний симпозіум «Актуальні питання дитячої нутриціології» 21 квітня 2017 року. м.Київ;
 • VII національний конгрес ревматологів України. 18-20 жовтня 2017р.м.Київ.

Основні направлення наукової та клінічної діяльності:

 • діагностика та лікування ЮРА, системних захворювань сполучної тканини, дисплазій сполучної тканини у дітей;
 • оцінка трофологічного статусу у дітей із вродженими та набутими системними захворюваннями сполучної тканини;
 • вивчення зв’язків між нутритивним статусом та рівнем забезпеченості вітаміном Д у дітей із ЮРА, вродженими та набутими системними захворюваннями сполучної тканини;

Автор та співавтор більше 230 друкованих робіт,