Методично-організаційний центр впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Квашніна Людмила Вікторівна
Завідувач – доктор медичних наук, професор Квашніна Людмила Вікторівна


Відділення створено у 2000 році.
Очолював відділення з часу його заснування доктор медичних наук, професор Квашніна Людмила Вікторівна (з 2000 року по теперішній час)
У відділенні працюють 7 наукових співробітників, з яких 1 професорів, 1 докторів медичних наук, 4 кандидатів медичних наук .

Основні напрями наукової та практичної діяльності:

  • розробка комплексних критеріїв оцінки і системи моніторингу здоров’я дитячого населення;
  • вивчення особливостей адаптаційно-резервних можливостей дитячого організму до дії екологічних, соціальних, біологічних чинників зовнішнього середовища;створення прогностичних алгоритмів та схем ранньої диференційованої профілактики знижених функціональних резервів дитячого організму на етапі донозологічних станів;
  • розробка нормативів основних систем організму як на популяційному, так і на індивідуальному рівні;
  • дослідження адаптаційних можливостей дитячого організму з урахуванням індивідуально-типологічних характеристик дитини в процесі її розвитку;
  • корекція дисбалансу мікроелементів у дітей різного віку, як при преморбідних станах, так і при дисмікроелементозах;
  • відновлення адаптаційних можливостей дитячого організму при порушеннях адаптації внаслідок стресогенних навантажень;
  • проведення заходів по формуванню здорового способу життя на базі сім’ї та загальноосвітніх закладів;
  • медичне консультування дітей та їх батьків та санітарно-просвітницька робота.