Структура інституту

До складу інституту входять 31 науково-дослідні підрозділи, 34 клініко-лаборатоних підрозділи, включно 6 наукових лабораторій. Інститут нараховує 1100 співробітників. В клініках інституту працює 152 лікаря, з них 1 доктор наук, 37 кандидатів наук. Науковий потенціал інституту – це 195 наукових співробітників, серед них 51 доктор наук (1 академік НАМН України, 2 член-кореспонденти НАМН України, 29 професорів), 100 кандидатів наук. В інституті працюють: 11 – Лауреатів Державних премій, 6 – Заслужених діячів науки і техніки України та 12 – Заслужених лікарів України. За наукові досягнення вченими інституту отримано: 11 – Державних премій України та 15 – премій НАМН України.

Клінічну базу інституту складають дитячі клініки на 200 ліжок та акушерсько-гінекологічні клініки на 300 ліжок. Крім того функціонують дитяча поліклініка, жіноча консультація, медико-генетична консультація, кабінет проблем здоров’я жінки, центр планування сім’ї, кабінет здорової дитини.

Підрозділи інституту

Клінічні:

Педіатричні підрозділи:

Алергоцентр з діагностикою медикаментозної алергії у дітей та жінок з денним стаціонаром;

Інфекційно-боксоване відділення дітей молодшого віку в т.ч.  палати паталогії новонароджених;  

Відділення дитячої гастроентерології у т.ч. з центром дитячої гепатології;

Відділення дитячої пульмонології та алергології;

Клініко-діагностичне відділення;

Відділення психоневрології для дітей перших трьох років з перинатальними ураженнями нервової системи;

Відділення торакоабдомінальної хірургії вад розвитку у новонароджених і дітей старшого віку, в тому числі з палатами  дитячої урогенікології;

Відділення анестезіології з палатами для реанімації та інтенсивної терапії дитячих відділень;

Дитяча поліклініка;

Кабінет “Діагностично-лікувального профілю та профілактичного спостереження дітей з денним стаціонаром”; 

Відділення відновлювального лікування та реабілітації для хворих жінок та дітей.

Акушерсько-гінекологічні підрозділи:

Відділення проблем здоров’я   жінки фертильного віку;

Пологове відділення для вагітних з захворюваннями серцево-судинної системи;

Пологове відділення для вагітних з метаболічними порушеннями та вадами розвитку плода;

2-ге акушерське відділення;

Відділення патології і фізіології новонароджених та недоношених дітей;

Пологове відділення для вагітних з акушерською патологією з кабінетом УЗД;

Операційне відділення акушерських клінік;

Відділення планування сім’ї та оперативної реабілітації репродуктивної функції жінок;

Операційне відділення для гінекологічних хворих;

Відділення анестезіології з палатами для реанімації та інтенсивної терапії для вагітних;

Відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей;

Жіноча консультація;

Медико-генетична консультація;

Кабінет планування сім’ї;

Кабінет “Проблем охорони здоров’я жінки” з одноденним стаціонаром; 

Відділення оперативної гінекології; 

Кабінет ендокринної гінекології.

Лабораторно-діагностичні підрозділи:

Клініко-біохімічна лабораторія;

Патоморфологічне відділення;

Лабораторія імунології;

Лабораторія вірусології;

Бактеріологічна лабораторія;

Лабораторія ендокринології. 

Діагностичні підрозділи:

Відділення ультразвукової та функціональної діагностики;

Кабінет радіології.

Науково-дослідні підрозділи:

Педіатричні підрозділи:

Відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку ;

Відділення хірургічної корекції вроджених  вад розвитку  у  дітей;

Відділення проблем захворювань органів травлення у дітей;

Відділення дитячої гепатології;

Відділення захворювань органів дихання у дітей та респіраторних алергозів у дітей з групою проблем алергії та імунореабілітації дітей;

Відділення хвороб сполучної тканини у дітей з групою психосоматики і психотерапії дітей;

Відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів;

Відділення психоневрології для дітей з перинатальною  патологією та орфанними захворюваннями. 

Акушерсько-гінекологічні підрозділи:

Відділення планування сім’ї з групою впровадження нових технологій в амбулаторно-гінекологічну практику; 

Відділення проблем здоров’я жінок фертильного віку;

Відділення акушерської ендокринології та патології плода;

Відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології;

Відділення профілактики і лікування гнійно-запальних   захворювань   в акушерстві;

Відділення неонатології;

Відділення медицини плода;

Відділення внутрішньої патології вагітних;

Відділення патології вагітності та пологів;

Відділення наукових проблем невиношування вагітності;

Відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології з науковою групою малоінвазивних втручань в акушерстві і гінекології;

Відділення реабілітації репродуктивної функції жінок з науковою групою з питань впливу екології на репродуктивне здоров’я жінок;

Відділення ендокринної гінекології з науковою групою  з вивчення сучасних технології репродуктивної медицини;

Відділення оперативної гінекології.

Діагностичні підрозділи:

Відділення променевої діагностики та пренатальної кардіології.

Науково-організаційні та інформаційні підрозділи:

Відділення медичних та психосоціальних  проблем здоров’я сім’ї;

Відділення наукових проблем організації медичної допомоги дітям і матерям;

Відділення медико-інформаційних технологій в педіатрії, акушерстві і гінекології з групою з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій.

Підрозділи лабораторно-експериментальних досліджень:

Лабораторія патологічної фізіології  та клінічної фармакології;

Лабораторія патоморфології;

Лабораторія імунології з науковою групою вірусології;

Лабораторія ендокринології з групою біохімії;

Лабораторія обміну речовин у дітей;

Лабораторія мікробіології.