Лабораторія вірусології

virus

Керівник лабораторії вірусології – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Нетреба Неллі Іванівна


Лабораторія вірусології заснована в 1962 році, у 1969 році об’єднана в одну лабораторію бактеріології та вірусології. З 1981 року входить до лабораторії імунології, як наукова група вірусології. Лабораторія вірусології є діагностичним підрозділом ДУ “ІПАГ НАМН України”.

Основним напрямком роботи є дослідження етіологічної ролі респіраторних вірусів, вплив екологічних факторів, радіації на стан імунітету у дітей молодшого віку та неспецифічних захворювань органів дихання у дітей старшого віку.

З 1988 року напрямком наукових робіт є дослідження TORCH – інфекцій у жінок групи ризику при невиношуванні вагітності, особливості вірусного навантаження в різних біологічних середовищах у жінок з ранніми втратами вагітності, з гіперпроліферативними захворюваннями матки і ендометрію, особливості мікробіоцинозу у жінок з пухлиноподібними ураженнями яєчників (ретенційними кістами) з генітальним герпесом, на фоні запалення захворювань геніталій.

Основні завдання лабораторії:

– проведення вірусологічних досліджень на сучасному методологічному рівні, зокрема імунофлюоресцентного та імуноферментного аналізу;

– діагностика респіраторних вірусів (аденовірусів, грипу, парагрипу,простого герпесу, респіраторно-синцитіального вірусу).

Лабораторну діагностику проводять у дитячих клінічних відділеннях: молодшого дитинства на (30 ліжок), гастроентерології (30 ліжок), психоневрології (30 ліжок), клінічна діагностика (30 ліжок), хірургічне відділення (30 ліжок), пульмонології (30 ліжок), дитячої реанімації (7 ліжок). Особливо чутливі до респіраторних вірусів таких як: аденовіруси, парагрип, RS, грип в епідеміологічні строки діти молодшого дитинства. Своєчасна діагностика вірусного інфікування позитивно впливає на якість лікування.

У відділенні пульмонології вивчається роль респіраторних вірусів аденовірусу, грипу, парагрипу, респіраторно-синцитіальним вірусу і вірусу цитомегалії у розвитку хронічних неспецифічних захворювань легенів у дітей.

Вивчення порівняння противірусного клітинного імунітету у дітей з різними формами бронхолегеневої патології, свідчать про те, що показники гуморального імунітету по різному і в різній мірі виявлялися у дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями легень (ХНЗЛ) в залежності від нозологічної форми захворювання, тяжкості перебігу, частоти і часу загострень.

В етіології ХНЗЛ аденовіруси виявлялися в 64-72% в епітелії верхніх дихальних шляхів, а забрудненість нижніх відділів склала – 80%. Методом імуноферментного аналізу визначалась наявність цитомегаловірусних антитіл при ХНЗЛ. Антицитомегаловірусні антитіла з діагностично значущими титрами, виявлені в 38 ± 1,9%. Характер інфікування, верхніх і нижніх дихальнах шляхів у дітей з ХНЗЛ в динаміці спостереження: аденовірус 35%, парагрип 8%, РС 12%, змішана інфекція 31%, мікоплазма 12%. У нижніх дихальних шляхах аденовірус 35%, парагрип 9%, змішані інфекції 25%, мікоплазма 12%. Ступінь активності антигенів (++++) був найбільшим при аденовірусній інфекції 64-72% та респіраторно-синцитіальній інфекції. Після проведеного лікування відбувалась активна елімінація вірусних антигенів з верхніх дихальних шляхів.

Проводяться обстеження в відділеннях: акушерської патології, планування сім’ї, 2-у акушерському відділенні, реабілітації репродуктивної функції жінок. З метою встановлення і підтвердження генітального герпесу проводиться комплексне обстеження на наявність вірусного антигену HSV-2 в клітинах епітелію піхви, та визначення специфічних IgM та IgG антитіл в сироватці крові. В результаті: антиген герпесу в зішкрібах піхви та цервікального каналу виявлено в 84,1%. Імуноглобулін класу G виявлений у 87,8% пацієнток, класу M у 36,7%, що свідчило про носійство або гостру герпо-вірусну інфекцію. Обстеженим жінкам була призначена комплексна противірусна терапія.