Спосіб підготовки вагітних із переношеною та пролонгованою вагітністю до пологів

КПКВ 6561040 (прикладні  НДР) Спосіб підготовки вагітних із переношеною та пролонгованою вагітністю до пологів. Автори розробники: Коваленко Т.М., Жабченко І.А., Бондаренко О.М., Буткова О.І.,  Похитун М.В. Контактний телефон: (044) 483-80-59. Спосіб включає застосування допологової терапії, який відрізняється тим, що додатково призначають комплекс дозованих фізичних навантажень, дихальну гімнастику перед пологами, корекцію психоемоційного стану засобами релаксації, аутотренінгу […]

Спосіб корекції метаболічних порушень у жінок з лейоміомою матки на тлі хронічних запальних захворювань органів малого таза

КПКВ 6561040 (фундаментальні НДР) Спосіб корекції метаболічних порушень у жінок з лейоміомою матки на тлі хронічних запальних захворювань органів малого таза. Автори розробники: Корнацька А.Г., Овчар І.В., Даниленко О.Г., Чубей Г.В., Ракша І.І., Трохимович О.В. Контактний телефон: (044) 483-38-61 В основу способу покладено використання препаратів метаболічної дії, спрямованих на відновлення морфо-функціонального потенціалу тканини ендометрію,  додатково […]

Заходи попередження ускладнень гестації у жінок групи високого ризику невиношування вагітності

КПКВ 6561040 (фундаментальні НДР) Заходи попередження ускладнень гестації у жінок групи високого ризику невиношування вагітності Автори розробники: Воробйова І.І.,Скрипченко Н.Я., Ткаченко В.Б., Толкач С.М., Живецька-Денисова А.А., Рудакова Н.В. Контактний телефон: (044) 483-80-59. Для ранньої профілактики ускладнень гестації рекомендується визначення імунного гомеостазу  та наступних поліморфізмів: гену глутатіонтрансферази різних класів (GSTP1), GSTМ,  цитохрому Р-450 1А1 (CYP1A1),  фактору […]

Заходи попередження ранніх та пізніх передчасних пологів

КПКВ  6561040 (фундаментальні НДР) Заходи попередження ранніх та пізніх передчасних пологів. Автори розробники: Воробйова І.І., Скрипченко Н.Я., Давидова Ю.В., Ткаченко В.Б., Толкач С.М., Живецька-Денисова А.А., Рудакова Н.В., Черненко Т.С. Контактний телефон: (044) 483-80-59. З метою попередження ранніх та пізніх передчасних пологів рекомендується гормональна терапія, корекція істміко-цервікальної недостатності, адекватна антибіотикотерапія, енерго- та ендотеліальна протекція, усунення гіперкоагуляції […]

Діагностика передчасного розриву плодових оболонок

КПКВ 6561040 (фундаментальні НДР) Діагностика передчасного розриву плодових оболонок Автори розробники: Воробйова І.І., Скрипченко Н.Я., Ткаченко В.Б., Павлова О.М.,Тиха В.Г., Невишна Ю.В. Контактний телефон: (044) 483-80-59. Рекомендується метод діагности з використанням Amnisure ROM Test, який  не потребує спеціальних умов (огляд в дзеркалах) або підготовки та тривалість оцінки результату не перевищує 10 хвилин. Візуалізація на тест-смужці […]

Імуно-генетичні підходи до діагностики невиношування вагітності як мультифакторіального захворювання

КПКВ 6561040 (фундаментальні НДР) Імуно-генетичні підходи до діагностики невиношування вагітності як  мультифакторіального захворювання. Автори розробники: Воробйова І.І., Скрипченко Н.Я., Толкач С.М., Ткаченко В.Б., Живецька-Денісова А.А., Рудакова Н.В. Контактний телефон: (044) 483-80-59. Новизною є популяційне урахування впливу поліморфізму генів біотрансформації, 1 та 2 фаз детоксикації,  фолатного обміну, тромбофілій,  судинної стінки,  інтерлейкінів, рецепторів естрогенів та β-адренорецепторів, імунних […]

Прогнозування перебігу вагітності і її наслідків у жінок з невиношуванням вагітності

КПКВ 6561040 (фундаментальні НДР) Прогнозування перебігу вагітності і її наслідків у жінок з невиношуванням вагітності. Автори розробники: Воробйова І.І., Скрипченко Н.Я., Толкач С.М., Ткаченко В.Б., Живецька-Денісова А.А., Рудакова Н.В. Контактний телефон: (044) 483-80-59. Суть нововведення полягає в тому, що для визначення причини не виношування слід виявляти генетичні показники. Необхідно враховувати, що збільшення секреції  IL-10 і […]

Наукова конференція ІПАГ “Акушерська кардіологія: перинатальні та кардіальні аспекти”( 17 листопада 2016 р.)

17 листопада 2016 р. в стінах ДУ «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» відбулась науково-практична конференція “Акушерська кардіологія: перинатальні та кардіальні аспекти” в якій прийняли участь провідні науковці ІПАГ, Національного інституту серцево-судинної хірургіі імeні.М.М.Амосова, ті інших закладів охорони здоров’я: академік НАМН України Антипкін Ю.Г., член-кореспондент НАМН України Лазоришинець В.В., д.м.н., професор Давидова Ю.В., д.м.н., професор Жабченко […]

9-10 червня 2016 року Науково-практична конференція з міжнародною участю “Планування сім’ї в аспекті демографічної ситуації в державі”

9-10 червня 2016 року (м. Київ) відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю ,, Планування сім’ї в аспекті демографічної ситуації в державі ’’, яка внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій.  Конференція відбудеться під егідою Національної академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров’я України, ДУ ,,Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України’’, Асоціації акушерів-гінекологів […]

Конференція “Акушерська кардіологія”

25.03. 2016 р. відбулася  значна подія в українському медичному товаристві – ПЕРША в Україні конференція “Акушерська кардіологія”. Як лікувати вагітних з вадами серця? Чи безпечні операції на серці під час виношування дитини? Коли і як лікарі повинні втрутитися, щоб врятувати і жінку, і майбутнього немовля? Всі ці питання було висвітлено провідними колегами: член-кор. НАМНУ В. […]