Благодійність

Благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство. Це діяльність, завдяки якій громадські та приватні ресурси та майно добровільно спрямовуються їхніми власниками для допомоги окремим соціально незахищеним групам людей, вирішення суспільних проблем, а також поліпшення умов громадського життя. Така підтримка надається не тільки біднякам, які живуть у злиднях, а й тим людям (громадським активістам, фахівцям, представникам творчих професій, учням і студентам) та некомерційним і неполітичним організаціям, котрі відчувають нестачу в коштах для вирішення індивідуальних, професійних, культурних, суспільних завдань та життя суспільства.

Благодійництво та благодійна діяльність здійснюються у таких основних напрямах:

  • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
  • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів; подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
  • сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням; сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
  • подання допомоги талановитій творчій молоді;
  • сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;
  • подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
  • сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
  • сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
  • сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям.

Конкретні напрями благодійництва та благодійної діяльності визначаються благодійниками і статутами (положеннями) благодійних організацій.

Закони та постанови, які регламентують благодійну діяльність для медичних та наукових установ:

Закон України: Про благодійництво та благодійні організації (zakon_ukra_ni_pro_blagod_ynictvo)

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222: Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування (postanova_KMU)

НАКАЗ МОЗ N 848 від 25.07.2017 Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я (nakaz_moz

Додаток до наказу Міністерства охорони здоров’я України _25.07.2017     848

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб

   ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук‘янової НАМН України» за І, ІІ квартал 2018 року

найменування закладу охорони здоров’я

 

 

 

 

 

Період

 

Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи)

Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров’я

від фізичних та юридичних осіб

 

Всього отримано благодій- них пожертв, тис. грн.

Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній

(товари і послуги) формі

 

Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн.

 

В грошовій формі, тис. грн.

В

натуральній формі (товари і послуги), тис. грн.

Перелік товарів і послуг в натуральній формі Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат)  

 

Сума, тис. грн.

Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі  

 

Сума, тис. грн.

І

квартал

Фізичні особи   580 360,00 Пожертвування 1 418 239,47 0,0
Фізична особа     10 962,00 Тов. мед. призн.    
Фізична особа       1 250,00 Гіг. прокладки    
Фізична особа       4 608,00 Шприц інсул.    
БФ «Твоя опора»   572 380,30 Медикаменти
БФ «Твоя опора»     30 000,00 Шовний матер.
МБФ «Сприяння розвитку медицини»       8 874,00 Шовний матер.
БО «Українська ліга благодійників»       1 214,93 Тов. мед. призн.
БО «УБФ розвитку публ.-прив. партнерства»     10 500,00 Вакцина БЦЖ
ТОВ «Валартін Фарма»   154 222,40 Сорбекс Малюк
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»     22 135,06 Медикаменти
ВБФ «Тріумф серця»     21 732,78 Тов. мед. призн.
ІІ

квартал

Фізичні особи   435 370,00 Пожертвування 1 673 145,59 0,0
Фізична особа     27 048,00 Наб. тест/сист.
Фізична особа     46 596,00 Наб. тест/сист.
БФ «Велике серце милосердя»       9 048,58 Наб. контролів
БФ «Твоя опора» 1 108 125,08 Медикаменти
ВБФ «Тріумф серця»      15 457,93 Підгузки
ТОВ «Центр мікробіології та імунології»      31 500,00 Вакцина БЦЖ
ІІІ

квартал

0,0 0,0
ІV

квартал

0,0 0,0
Всього за рік 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х 0,0 0,0